Јавне набавке

Поштовани корисници,

Oбјаве јавних набавки можете пратити и преко Портала јавних набавки​ http://portal.ujn.gov.rs/ .

Све набавке објављене пре 01.01.2019. године можете погледати овде.


ЈН 3100/0067/2022 - ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ (ЕКСЕРИ, ДАСКЕ, КОЛИЦА, БЕТОН ГРАЂЕВИНСКИ И ДРУГО)Top