Одлука о продаји угља за период од 01.07.2021. до 31.12.2021. године

03.08.2021.
ЈП "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" БЕОГРАД Огранак ТЕ-КО Костолац објављује:

ОДЛУКУ о продаји угља удружењима пензионера, инвалида, бораца и сл. удружењима и синдикатима за период од 01.07.2021. до 31.12.2021. године (IV категорија купаца)

Потписивање уговора вршиће се у просторијама службе продаје угља ТЕ-КО Костолац у улици Николе Тесле бр.5-7, дана 05.08.2021. и 06.08.2021. године од 10:00 до 14:00 часова.

Приликом доласка донети на увид доказ о уплати депозита, у износу од 5% од укупне нето вредности добијене количине.

 

Врх