​​

Добро дошли на сајтЕПС Снабдевање

Којој врсти снабдевања припадате
Гарантовано
снабдевање

Комерцијално снабдевање

О нама

Основна делатност Огранка „ЕПС Снабдевање“, које послује у оквиру Јавног предузећа „Електропривреда Србије“, јесте енергетска делатност снабдевања електричном енергијом купаца на гарантованом, комерцијалном и резервном снабдевању, у складу са Законом о енергетици и осталим важећим прописима.

Сви снабдевачи електричном енергијом, укључујући и Огранак „ЕПС Снабдевање“ користе услуге ЕПС Дистрибуције д.о.о. (оператора дистрибутивног система – ОДС) и ЕМС а.д. (оператора преносног система - ОПС) који су засебна правна лица и обављају делатност дистрибуције и преноса електричне енергије.

ЕПС Снабдевање у бројкама

        више од

3.500.000

купаца


36.461

GWh

електричне енергије годишње


97%

удео ЕПС Снабдевања на отвореном тржишту


7.326

MW

укупна инсталисана снага капацитета ЈП ЕПС