Мали комерцијални купци

Мали комерцијални купци су купци чија је потрошња између 30.000 и 350.000 kWh на годишњем нивоу. Мали комерцијални купци могу да буду физичка лица, правна лица и предузетници.

Уколико желите да ЈП ЕПС буде ваш снабдевач посетите страницу „Како постати купац на комерцијалном снабдевању“ или уколико имате неко питање слободно нас контактирајте: dobraenergija@eps.rs.


Top