​​

PANONSKE TE-TO U BROJKAMA

3

термоелектране-топлане

18 MW

из биомасе

333 GWh

električne energije
proizvedeno u prvih deset nedelja 2023. godine

200 GWht

toplotne energije proizvedeno u prvih deset nedelja 2023. godine