Основни подаци

Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ највећа је компанија у Србији, привредни и енергетски ослонац земље. Основне делатности ЈП ЕПС су производња, снабдевање и дистрибуција електричне енергије, као и трговина електричном енергијом.
ЕПС је у потпуности посвећен остварењу своје мисије, а то је сигурно снабдевање купаца електричном енергијом, под тржишно најповољнијим условима, уз стално подизање квалитета услуга, унапређење бриге о животној средини и увећање добробити заједнице у којој послује.
ЕПС настоји да буде друштвено одговорна, тржишно оријентисана и профитабилна компанија, конкурентна на европском тржишту и са значајним утицајем у региону, препозната као поуздан партнер домаћим и међународним компанијама.

Профил компаније

Организација:
Оснивач ЈП ЕПС је Република Србија, и права Оснивача остварује Влада Републике Србије. Органи Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ су Надзорни одбор и директор. Надзорни одбор и директора именује Влада Републике Србије. ЈП ЕПС има седам извршних директора које бира директор.
Јавно предузеће „Електропривреда Србије” је оснивач Оператора дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција” д.о.о. Београд. Привредно друштво „ЕПС Трговање" д.о.о. Љубљана, основано је 1. јула 2014. као прво ПД које је ЈП ЕПС основао у иностранству ради трговине електричном енергијом.
ЈП ЕПС је вертикално организовано предузеће, које има оснивачка права у два зависна привредна друштва и три јавна предузећа на Косову и Метохији. Од јуна 1999. године ЕПС није у могућности да управља својим капацитетима на Косову и Метохији. 

Статут ЈП ЕПС

Top