Делатност

Делатност:

 

Претежна делатност Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ је енергетска делатност снабдевање електричном енергијом – шифра делатности 35.14 – ​трговина електричном енергијом.

Поред претежне делатности, Јавно предузеће обавља и делатности дистрибуцијe електричне енергије и управљање дистрибутивним системом и ​​​​управљања економским субјектом, као и друге делатности наведене у Статуту ЈП ЕПС. ​
Top