Јавне набавке

Профил наручиоца

Oбјаве јавних набавки можете пратити и преко Портала јавних набавки Портала јавних набавки .

За јавне набавке које се спроводе по Закону о јавним набавкама важећем од 01.07.2020. године, наручилац ЈП ЕПС ће на својој интернет страници објављивати Јавни позив / обавештење о спровођењу преговарачког поступка без објављивања јавног позива. Конкурсну документацију и остала документа објављиваће у складу са Законом на Порталу јавних набавки. Молимо заинтересована лица да јавне набавке пo објављеним Јавним позивима прате на Порталу јавних набавки.

Све набавке објављене пре 01.01.2019. године можете погледати овде.

Списак негативних референци можете погледати овде.

Одлука о продаји продуката сагоревања и одсумпоравања у Огранку ТЕНТ и ТЕ-КО Костолац

​Због епидемије корона вируса и ванредног стања: 

- сваки понуђач на заказано отварање понуда може послати само по једног представника, који превентивно мора бити опремљен заштитном маском и рукавицама. Уколико представник понуђача нема лична заштитна средстава са собом, биће му ускраћено присуство отварању понуда.

- подсећамо да према Закону о јавним набавкама, понуђачи нису у обавези да присуствују отварању понуда, а наручилац је дужан да у року од три дана од дана отварања достави записник са отварања учесницима који не присуствују отварању понуда.


 

 
Назив јавне набавкеДокументацијаДатум набавке
Е.04.04-244922-4-2021 Јавни позив пољопривредни производиЕ.04.04-244922-4-2021 Јавни позив пољопривредни производи
5.12.2021.
ЈН 3100/0388-2021 -Sanacija oštećenja dimnjaka H=250mJavni poziv - 3100-0388-2021
4.12.2021.
ЈН 3100/0592/2021 - ДЕЛОВИ ЗА ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ РЕШЕТКЕ ДОГОРЕВАЊА ТЕКО Б2021S F05-0009303_Jавни позив
4.12.2021.
JN 3100/0637/2021 - Набавка куглица за TAPROGGE2021S F05-0009302_Jавни позив
4.12.2021.
ЈН 3100/0290-2021 -Поправка ручног, електричног и пнеуматског алатаJavni poziv - 3100-0290-2021
4.12.2021.
JН 2100/0158/2021/Ф1 - Повећање капацитета централног дела инфоермационог системаКонкурсна документација ЈН 2100 0158 2021 - Ф1
Јавни позив ЈН 2100 0158 2021 -Ф1
3.12.2021.
JН 2100/0262/2021 - Израда бисте Борисава Боре Јовановића у ХЕ ЗворникКонкурсна документација ЈН 2100 0262 2021
Јавни позив ЈН 2100 0262 2021
3.12.2021.
ЈН 4000/0541/2021 Услуга ремонта фрикционих елемената и уређаја за кочење и ремонта ламелаЈавни позив
3.12.2021.
ЈН 3000/0246/2021 (2852/2021)Javni poziv
3.12.2021.
ЈН 2000/0127/2021 - Програм осматрања, мерења и анализе утицаја успора на приобаље изазваног експлоатацијом ХЕПС Ђердап 1 и ХЕПС Ђердап 2Јавни позив
3.12.2021.
1 - 10
 

​​

Top