Јавне набавке

Oбјаве јавних набавки можете пратити и преко Портала јавних набавки Портала јавних набавки .

За јавне набавке које се спроводе по Закону о јавним набавкама важећем од 01.07.2020. године, наручилац ЈП ЕПС ће на својој интернет страници објављивати Јавни позив / обавештење о спровођењу преговарачког поступка без објављивања јавног позива. Конкурсну документацију и остала документа објављиваће у складу са Законом на Порталу јавних набавки. Молимо заинтересована лица да јавне набавке пo објављеним Јавним позивима прате на Порталу јавних набавки.

Све набавке објављене пре 01.01.2019. године можете погледати овде.

Списак негативних референци можете погледати овде.

​Због епидемије корона вируса и ванредног стања: 

- сваки понуђач на заказано отварање понуда може послати само по једног представника, који превентивно мора бити опремљен заштитном маском и рукавицама. Уколико представник понуђача нема лична заштитна средстава са собом, биће му ускраћено присуство отварању понуда.

- подсећамо да према Закону о јавним набавкама, понуђачи нису у обавези да присуствују отварању понуда, а наручилац је дужан да у року од три дана од дана отварања достави записник са отварања учесницима који не присуствују отварању понуда.


 
Назив јавне набавкеДокументацијаДатум набавке
ЈН 2000/0044/2020 - Еталонирање и баждарење геодетских инструмената и оскултационе опремеКонкурсна документација
Позив за подношење понуда
23.10.2020.
ЈН 1000/0324/2020 (1608/2020) ОДРЖАВАЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ СИСТЕМА КОНТРОЛЕ, ДЕТЕКЦИЈЕ И АНАЛИЗЕ SECURITY ЛОГОВАKD JN-1000-0324-2020 (1608-2020) Održavanje i unapređenje sistema
Scan Poziv za podnošenje ponude-Portal UJN JN1000-0324-2020 (1608-2020)
23.10.2020.
ЈН 3100/0482/2020 - Сервисирање компресора KAESER2884664_Позив за подношење понуда
2884666_КД ЈН 3100--0482--2020
23.10.2020.
ЈНО 8000/0058/2020 (749/2020) Услуге дезинфекције, дезинсекције и дератизације за потребе техничких центараPoziv za podnošenje ponuda 749-2020.docxobj
KD JNO 8000-0058-2020 (749) - Usluge dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacija -konačna verzija
23.10.2020.
ЈН 8200/0031/2019 (614/2019) Радови - Адаптација сервер салеKonkursna dokumenatcija - Adaptacija server sale - JN-8200-0031-2019 (614-2019) 01.09.2020. usaglašena verzija (005)
scan Poziv za podnošenje ponude JN-8200-0031-2019
23.10.2020.
ЈН 3000/0467/2020 (1621-2020) - Одржавање арматуре високог и ниског притиска ТЕМ5. Кoнкурснa_дoкумeнтaциja_1621_2020
4. Пoзив_зa_пoднoшeњe_пoнудa_1621_2020
23.10.2020.
ЈН 4000/0516-1/2019 Резервни делови за теретна возила Јана број 3784/2019Позив за подношење понуде
Конкурсна документција
23.10.2020.
ЈН 3000/0432/2020 (1009-2020) - Натријум хипохлорит (жавелова вода ) - ТЕНТКД 1009-2020
Позив за подношење понуда 1009-2020
23.10.2020.
ЈН 3000/0411/2020 (154-2020) - Набавка сензора за мерење вибрација у ТЕ КолубараPoziv_za_podnosenje_ponuda_JANA 154
KD 154-2020
23.10.2020.
ЈН 4000/0639/2019 Текуће одржавање алатних машина брусилица за обимно брушење, стругова, глодалица и хоризонталних бушилица - глодалица Јана број 2928/2019Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
23.10.2020.
1 - 10
 

​​

Top