Јавне набавке

Oбјаве јавних набавки можете пратити и преко Портала јавних набавки http://portal.ujn.gov.rs/.

Све набавке објављене пре 01.01.2019. године можете погледати овде.

Списак негативних референци можете погледати овде.

​Због епидемије корона вируса и ванредног стања: 

- сваки понуђач на заказано отварање понуда може послати само по једног представника, који превентивно мора бити опремљен заштитном маском и рукавицама. Уколико представник понуђача нема лична заштитна средстава са собом, биће му ускраћено присуство отварању понуда.

- подсећамо да према Закону о јавним набавкама, понуђачи нису у обавези да присуствују отварању понуда, а наручилац је дужан да у року од три дана од дана отварања достави записник са отварања учесницима који не присуствују отварању понуда.


 
Назив јавне набавкеДокументацијаДатум набавке
ЈН 4000/0250-1/2018 Креч, песак, шљунак и остали грађ. материјалиОдлука о обустави отвореног поступка - партија 4
Одлука о обустави отвореног поступка - партија 3
Обавештење о обустави отвореног поступка - партија 4
Конкурсна документација
Обавештење о обустави отвореног поступка - партија 3
Одлука о додели уговора у отвореном поступку - партија 2
Одлука о измени уговора - ПАРТИЈА 1
Позив за подношење понуда
Обавештење о закљученом уговору - партија 1
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Одлука о додели уговора у отвореном поступку - партија 1
Обавештење о закљученом уговору - партија 2
2.4.2020.
ЈН 3100/0444/2019- Набавка прстена стезних еластичних по спецификацији-12707402_KD_JN 3100-0444-2019
2707399_Poziv za podnosenje ponuda
2.4.2020.
ЈН 4000/0433-1/2019 Поправка и сервисирање аутодизалица и виљушкара Јана број 4072/2019Конкурсна документација
Позив за подношење понуде
1.4.2020.
ЈН 4000/0725/2019 Услуга сервисирања и рекалибрације уређаја GALL 11 фабр. бр. 020 (уређај за детекцију цурења гасова) Јана број 2513/2019Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
1.4.2020.
ЈН 4000/1141/2019 Извођење радова на реконструкцији агрегата за подизање притиска у хидрантској мрежи Јана број 3733/2019Обавештење о покретању преговарачког поступка
Конкурсна документација
1.4.2020.
JН 3100/0641/2019 - Реконструкција система припреме и транспорта ЕФ пепела и обезбеђивање рендудантности2706535_crtezi
2706529_Poziv za podnosenje ponuda
2706532_KD 3100-0641-2019
1.4.2020.
ЈН 4000/0516/2019 Резервни делови за теретна возила Јана број 3034/2019Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
1.4.2020.
ЈН 3100/0761/2019 - НАБАВКА И УГРАДЊА ОСЛОНАЦА ПОВЕЗНИХ ЦЕВОВОДА ИЗМЕЂУ ГРЕЈНИХ ПОВРШИНА КОТЛА А22706353_KD za JN 3100-0761-2019
2706350_Poziv za podnosenje ponuda
1.4.2020.
ЈН 3100/0273/2019 - УСЛУГА МЕРЕЊА РАДИОАКТИВНОСТИ У ЖИВОТНОЈ СРЕДИНИ2706388_KD 3100-0273-2019
2706384_Poziv za podnosenje ponuda
1.4.2020.
ЈН 2000/0097/2019 - Одржавање САУ система сопствене потрошње на главном објектуПозив за подношење понуда
Конкурсна документација
31.3.2020.
1 - 10
 

​​

Top