Јавне набавке

Oбјаве јавних набавки можете пратити и преко Портала јавних набавки Портала јавних набавки .

За јавне набавке које се спроводе по Закону о јавним набавкама важећем од 01.07.2020. године, наручилац ЈП ЕПС ће на својој интернет страници објављивати Јавни позив / обавештење о спровођењу преговарачког поступка без објављивања јавног позива. Конкурсну документацију и остала документа објављиваће у складу са Законом на Порталу јавних набавки. Молимо заинтересована лица да јавне набавке пo објављеним Јавним позивима прате на Порталу јавних набавки.

Све набавке објављене пре 01.01.2019. године можете погледати овде.

Списак негативних референци можете погледати овде.

​Због епидемије корона вируса и ванредног стања: 

- сваки понуђач на заказано отварање понуда може послати само по једног представника, који превентивно мора бити опремљен заштитном маском и рукавицама. Уколико представник понуђача нема лична заштитна средстава са собом, биће му ускраћено присуство отварању понуда.

- подсећамо да према Закону о јавним набавкама, понуђачи нису у обавези да присуствују отварању понуда, а наручилац је дужан да у року од три дана од дана отварања достави записник са отварања учесницима који не присуствују отварању понуда.


 
Назив јавне набавкеДокументацијаДатум набавке
ЈНО 1000/0048/2020 (2395/2020)Javni poziv
13.1.2021.
ЈН 3100/0546/2020 - УРЕЂАЈ ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ТУРБИНСКОГ УЉА СА МЕХАНИЧКИХ НЕЧИСТОЋА И ВОДЕ2911784_KD_JN 3100-0546-2020
2911783_Poziv za podnosenje ponuda
12.1.2021.
ЈН 3100/0669/2020 - НАБАВКА РЕГУЛАЦИОНИХ ВЕНТИЛА МИНИМАЛНОГ ПРОТОКА НАПОЈНИХ ПУМПИ2913372_Odgovor na pitanja JN-3100-0669-2020
2911175_KD_JN 3100-0669-2020
2911160_Poziv za podnosenje ponuda
8.1.2021.
ЈН 3100/0600/2020 - ФРЕКВЕНТНИ РЕГУЛАТОРИ2911136_Poziv za podnosenje ponuda
2911139_KD_JN 3100-0600-2020
8.1.2021.
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРОДАЈУ УГЉА ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ПРЕДУЗЕТНИЦИМА ЗА СОПСТВЕНЕ ПОТРЕБЕ - асортиман коцка орах за период 01.02.2021. до 31.12.2021. годинеJavni poziv za prodaju uglja I kategorija kocka, orah, kocka-orah
6.1.2021.
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРОДАЈУ УГЉА ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ПРЕДУЗЕТНИЦИМА КОЈИ КУПУЈУ УГАЉ РАДИ ДАЉЕ ПРОДАЈЕ за период 01.02.2021. - 31.12.2021. годинеJavni poziv za prodaju uglja pravnim licima i preduzetnicima
6.1.2021.
ЈН 1000/0403/2020 (2144/2020)scan Jvani poziv JN-1000-1000-0403-2020 Jana broj 2144-2020
5.1.2021.
JН 3100/0039/2020 - ВРАТИЛА,ОСОВИНЕ,ЗУПЧАНИЦИ И РЕДУКТОРИ по партијама2910389-КД ЈН 3100--0039--2020
2910387-Позив за подношење понуда
2910396-Цртежи 2
2910394-Crteži 1
2912352-Одговор бр.1 ЈН 3100--0039--2020
2913292-JN 586-2020 CRTEŽI ZA ODGOVOR
2913290 Odgovor br.2 JN 3100--0039--2020
2913954 Одговор бр.3 ЈН 3100--0039--2020
5.1.2021.
ЈНО 1000/0070/2020 (1898/2020)scan Javni poziv JNO-1000-0070-2020 Jana broj 1898-2020
5.1.2021.
ЈН 2967-2020 - Neophodne aktivnosti za pokretanje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda od ODG i rešavanje problema sa napajanjem - TENT A2967 - 2020 - Javni poziv - sektorski narucilac
4.1.2021.
1 - 10
 

​​

Top