Јавне набавке

Профил наручиоца

Oбјаве јавних набавки можете пратити и преко Портала јавних набавки Портала јавних набавки .

За јавне набавке које се спроводе по Закону о јавним набавкама важећем од 01.07.2020. године, наручилац ЈП ЕПС ће на својој интернет страници објављивати Јавни позив / обавештење о спровођењу преговарачког поступка без објављивања јавног позива. Конкурсну документацију и остала документа објављиваће у складу са Законом на Порталу јавних набавки. Молимо заинтересована лица да јавне набавке пo објављеним Јавним позивима прате на Порталу јавних набавки.

Све набавке објављене пре 01.01.2019. године можете погледати овде.

Списак негативних референци можете погледати овде.

​Због епидемије корона вируса и ванредног стања: 

- сваки понуђач на заказано отварање понуда може послати само по једног представника, који превентивно мора бити опремљен заштитном маском и рукавицама. Уколико представник понуђача нема лична заштитна средстава са собом, биће му ускраћено присуство отварању понуда.

- подсећамо да према Закону о јавним набавкама, понуђачи нису у обавези да присуствују отварању понуда, а наручилац је дужан да у року од три дана од дана отварања достави записник са отварања учесницима који не присуствују отварању понуда.


 

 
Назив јавне набавкеДокументацијаДатум набавке
Е.04.04-244922-4-2021 Јавни позив пољопривредни производиЕ.04.04-244922-4-2021 Јавни позив пољопривредни производи
17.9.2021.
Е.04-04-411984/2-2121 Јавни позив за продају опасног индустријског отпадаЈавни позив
Конкурсна докуменатација
17.9.2021.
ЈН 3100/0076/2021- Зупчаници за редукторе 14 ОктобарJavni poziv - sektorski narucilac
17.9.2021.
ЈАВНИ ОГЛАС ПРОДАЈА - ОТПАДА Бајина Башта 16.09.2021Понуда за отпадне гуме
ЈАВНИ ОГЛАС ПРОДАЈА - ОТПАДА Бајина Башта 16.09.2021
Понуда за флуоцеви
Понуда за - акубатерија оловни отпад
Понуда за електро и електронски отпад
16.9.2021.
ЈН 2000/0202-1/2021- Услуге одржавања дренажних система у приобаљуЈавни позив
16.9.2021.
ЈН 3100/0497/2021 - ХОДНИ СТРОЈЕВИ ЗА РАДНЕ МАШИНЕJavni poziv - sektorski narucilac 3100-0497-2021
16.9.2021.
ЈН 2000/0007/2021 - Атестирање дизалица и лифтоваЈавни позив
16.9.2021.
ЈН 1000/0281/2021 (1439/2021) Продужење лиценци интегрисане платформе за активну детекцију и аутоматизацију безбедносних решења15_Javni poziv
15.9.2021.
ЈН 3100/0362/2021 - Оправка радних машина DresstaJavni poziv - sektorski narucilac 3100-0362-2021
15.9.2021.
ЈН 2000/0071/2021 - Одржавање ,,УПС“-оваЈавни позив
15.9.2021.
1 - 10
 

​​

Top