Јавне набавке

Oбјаве јавних набавки можете пратити и преко Портала јавних набавки http://portal.ujn.gov.rs/.

Све набавке објављене пре 01.01.2019. године можете погледати овде.

Списак негативних референци можете погледати овде.

​Због епидемије корона вируса и ванредног стања: 

- сваки понуђач на заказано отварање понуда може послати само по једног представника, који превентивно мора бити опремљен заштитном маском и рукавицама. Уколико представник понуђача нема лична заштитна средстава са собом, биће му ускраћено присуство отварању понуда.

- подсећамо да према Закону о јавним набавкама, понуђачи нису у обавези да присуствују отварању понуда, а наручилац је дужан да у року од три дана од дана отварања достави записник са отварања учесницима који не присуствују отварању понуда.


 
Назив јавне набавкеДокументацијаДатум набавке
ЈН 3100/0129/2019 - Oдржавање калориметара у ХПВ - у2870661_Позив за подношење понуда
2870669_КД ЈН 3100--0129--2019
25.9.2020.
ЈН 4000/1139/2019 (3602/2019) Заменa железничког транспорта ровног угља5 - Конкурсна документација ЈН -4000-1139-2019 3602-2019
5 - Позив за подношење понуда ЈН-4000-1139-2019 3602-2019 скен
5 - Obrazac strukture cene
5 - Invitation to Tender PP-4000-1139-2019 3602-2019 sken
25.9.2020.
ЈН 4000/0772/2019 (3411/2019) Челични полупроизводи – шипке различитих пресека - РБ Колубара4 - Poziv za podnošenje ponuda JN-4000-0772-2019 3411-2019 sken
5 - Конкурсна документација ЈН-4000-0772-2019 Челични полупроизводи
25.9.2020.
ЈН 3100-0065/2019 - Лабораторијски апаратиКонкурсна документација
Позив за подношење понуда
25.9.2020.
ЈН 3100/0765/2019 - Генерални ремонт мењача булдозера дреста ТЕКО А2870749_Poziv za podnošenje ponuda
2870752_KD_JN 3100-0765-2019
25.9.2020.
ЈНО 8000/0036/2019 (106/2019) Одржавање мрежне опреме и сервисаKD za JNO 8000 0036 2019 (106-2019)
Poziv za podnosenje ponuda JNO 8000-0036-2019
25.9.2020.
ЈН 3100/0128/2019- Одржавање пећи за жарење у ХПВ-у2870364_KD 3100-0128-2019
2870363_Poziv za podnošenje ponuda
25.9.2020.
ЈН 3100/0317/2019 - Браварски алат и галантерија2870448_Позив за подношење понуда
2870451_КД_ЈН 3100--0317--2019
25.9.2020.
ЈН 3100/0686/2019 (3656/2019) Транспортне траке за потребе ПК ДрмноКD 3100-0686-2019 (3656-2019)
Poziv JN 3100 0686 2019(3656)
25.9.2020.
ЈН 4000/0656/2020 (827/2020) Транспорти машина (ходни стројеви) помоћне механизацијеKonkursna dokumentacija ЈН 4000 0656 2020 827- 2020
Poziv za podnosenje ponuda JN -4000-0656-2020 827-2020
25.9.2020.
1 - 10
 

​​

Top