Јавне набавке

Профил наручиоца

Oбјаве јавних набавки можете пратити и преко Портала јавних набавки Портала јавних набавки .

За јавне набавке које се спроводе по Закону о јавним набавкама важећем од 01.07.2020. године, наручилац ЈП ЕПС ће на својој интернет страници објављивати Јавни позив / обавештење о спровођењу преговарачког поступка без објављивања јавног позива. Конкурсну документацију и остала документа објављиваће у складу са Законом на Порталу јавних набавки. Молимо заинтересована лица да јавне набавке пo објављеним Јавним позивима прате на Порталу јавних набавки.

Све набавке објављене пре 01.01.2019. године можете погледати овде.

Списак негативних референци можете погледати овде.

Одлука о продаји продуката сагоревања и одсумпоравања у Огранку ТЕНТ и ТЕ-КО Костолац 
Назив јавне набавкеДокументацијаДатум набавке
JН 3200/0043/2022 - (723-2022) МАТЕРИЈАЛ ЗА ЗАПТИВАЊЕЈавни позив - секторски наручилац
19.5.2022.
JН 3200/0081/2022 - (725-2022) ТЕРМОИЗОЛАЦИОНИ РАДОВИ ЗА ПОТРЕБЕ ТЕ-ТО НОВИ САДЈавни позив - секторски наручилац
19.5.2022.
Е.04.04-244922-4-2021 Јавни позив пољопривредни производиЕ.04.04-244922-4-2021 Јавни позив пољопривредни производи
18.5.2022.
ЈН 1000/0053/2022 (602/2022) Mediamonitoring за потребе ЈП ЕПСЈавни позив
18.5.2022.
ЈН 3000/0606/2022 (733-2022) - Третирање корова ТЕМJavni poziv - sektorski narucilac (42)
18.5.2022.
ЈНО 1000/0040/2022 (818/2022)Javni poziv - sektorski narucilac
18.5.2022.
ЈН 3000/0071/2022 (735-2022) - Алат за машине за обраду вентила ЕФЦО ВАЛВА 1 ТЕМJavni poziv - sektorski narucilac JN br. 735-2022
18.5.2022.
JН 3200/0067/2022 - (667-2022) РАДОВИ НА ОДРЖАВАЊУ ДИМЊАКА - ВИЗУЕЛНИ ПРЕГЛЕД ДИМЊАКА ЗА ПОТРЕБЕ ТЕ-ТО СРЕМСКА МИТРОВИЦАЈавни позив - секторски наручилац
18.5.2022.
JН 3200/0082/2022 - (601-2022) ТЕХНИЧКО ОДРЖАВАЊЕ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА ЗА ПОТРЕБЕ ТЕ-ТО НОВИ САДЈавни позив - секторски наручилац
18.5.2022.
ЈНО 1000/0046/2022 (578/2022) - Јонске масе003- Javni poziv 578-2022 scan
18.5.2022.
1 - 10
 

​​

Top