Јавне набавке

Oбјаве јавних набавки можете пратити и преко Портала јавних набавки Портала јавних набавки .

За јавне набавке које се спроводе по Закону о јавним набавкама важећем од 01.07.2020. године, наручилац ЈП ЕПС ће на својој интернет страници објављивати Јавни позив / обавештење о спровођењу преговарачког поступка без објављивања јавног позива. Конкурсну документацију и остала документа објављиваће у складу са Законом на Порталу јавних набавки. Молимо заинтересована лица да јавне набавке пo објављеним Јавним позивима прате на Порталу јавних набавки.

Све набавке објављене пре 01.01.2019. године можете погледати овде.

Списак негативних референци можете погледати овде.

​Због епидемије корона вируса и ванредног стања: 

- сваки понуђач на заказано отварање понуда може послати само по једног представника, који превентивно мора бити опремљен заштитном маском и рукавицама. Уколико представник понуђача нема лична заштитна средстава са собом, биће му ускраћено присуство отварању понуда.

- подсећамо да према Закону о јавним набавкама, понуђачи нису у обавези да присуствују отварању понуда, а наручилац је дужан да у року од три дана од дана отварања достави записник са отварања учесницима који не присуствују отварању понуда.


 
Назив јавне набавкеДокументацијаДатум набавке
ЈНO 1000/0082/2021 ЈН 100001982021 (146/2021)Javni poziv zaveden
21.4.2021.
ЈН 3100/0322/2021 - Разни штампани материјал (багерске дозволе, књиге, дневници рада и друго)Javni poziv - sektorski narucilac
21.4.2021.
ЈН 3000/0727/2021 (284/2021)Javni poziv zaveden
21.4.2021.
ЈН 3200/0099/2021 - (269/2021) УСЛУГЕ ЕЛЕКТРИЧНИХ ИСПИТИВАЊА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ОПРЕМЕЈавни позив - секторски наручилац
20.4.2021.
ЈН 3200/0037/2021 - (261/2021) ОДРЖАВАЊЕ 0,4 КV МОТОРА И МОТОРА ЈЕДНОСМЕРНЕ СТРУЈЕ ПРЕКО 30 КW ЗА ПОТРЕБЕ ТЕ -ТО СРЕМСКА МИТРОВИЦАЈавни позив - секторски наручилац
20.4.2021.
ЈН 1000/0260/2021 (95/2021)Javni poziv JN-1000-0260-2021
20.4.2021.
ЈН 1000/0157/2021 (159/2021)image2021-04-20-120857
20.4.2021.
ЈН 1000/0166/2021 (125-2021)scan Javni poziv JN-1000-0166-2021 JANA BROJ 125-2021
20.4.2021.
ЈН 3100/0595-2021 - РЕМОНТ КУПОЛАСТИХ ВЕНТИЛА У ПИШ-УJavni poziv - JN_3100_0595_2021
20.4.2021.
ЈН 3100/0454/2021 - Услуга збрињавања отпадаJavni poziv - sektorski narucilac
20.4.2021.
1 - 10
 

​​

Top