Јавне набавке

Oбјаве јавних набавки можете пратити и преко Портала јавних набавки http://portal.ujn.gov.rs/.

Све набавке објављене пре 01.01.2019. године можете погледати овде.

Списак негативних референци можете погледати овде.

​Због епидемије корона вируса и ванредног стања: 

- сваки понуђач на заказано отварање понуда може послати само по једног представника, који превентивно мора бити опремљен заштитном маском и рукавицама. Уколико представник понуђача нема лична заштитна средстава са собом, биће му ускраћено присуство отварању понуда.

- подсећамо да према Закону о јавним набавкама, понуђачи нису у обавези да присуствују отварању понуда, а наручилац је дужан да у року од три дана од дана отварања достави записник са отварања учесницима који не присуствују отварању понуда.


 
Назив јавне набавкеДокументацијаДатум набавке
ЈН 4000/0250-1/2018 Креч, песак, шљунак и остали грађ. материјалиОдлука о обустави отвореног поступка - партија 4
Одлука о измени уговора партија 1
Одлука о обустави отвореног поступка - партија 3
Обавештење о обустави отвореног поступка - партија 4
Конкурсна документација
Обавештење о обустави отвореног поступка - партија 3
Одлука о додели уговора у отвореном поступку - партија 2
Одлука о измени уговора - ПАРТИЈА 1
Позив за подношење понуда
Обавештење о закљученом уговору - партија 1
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Одлука о додели уговора у отвореном поступку - партија 1
Обавештење о закљученом уговору - партија 2
8.7.2020.
ЈН 3000/0060/2020 (77-2020) - Верификација и еталонирање мерне опреме ТЕНТ-АКонкурсна документација 3000-0060-2020(77-2020)
Позив за подношење понуда 3000-0060-2020(77-2020)
7.7.2020.
ЈНО 1000/0030/2019 (3658/2019) Услуге вештачења у поступку експропријацијеKonkursna dokumentacija JNO 1000 0030 2019 JANA 3658 2019
Poziv za podnošenje ponude
7.7.2020.
ЈН 3000/0239/2020 (200-2020) - Интервентно одржавање и атестирање пумпног апарата на ТЕНТ-АКонкурсна документација ОП ЈН 200-2020 (3000-0239-2020)
Позив за подношење понуда ОП ЈН 200-2020 (3000-0239-2020)
7.7.2020.
ЈН 3000/0750/2020 (81-2020) - Ролне за тракасте транспортере - ТЕНТКонкурсна документација
Позив за подношење понуда
7.7.2020.
ЈН 3000/0265/2020 (804/2020) Камена минерална вуна са елементима за монтажу и покривним лименим плаштом - ТЕНТ-АPoziv za podnošenje ponuda_804_2020
Kd_804_2020_Jana_
7.7.2020.
ЈН 3000/0617/2020 (170-2020) - Ревизија специјалних железничких кола4. Konkursna dokumentacija JN 170-2020
Poziv_za_podnosenje_ponuda Javna nabavka dobara JN 170-2020 -3000-0617-2020
7.7.2020.
ЈН 3000/0382/2020 (332-2020) - Набавка опреме са уградњом за Уљарицу6. KD za otvoreni postupak 332-2020
Позив за подношење понуда 332-2020
7.7.2020.
ЈН 3100/0746/2020 - Техничка контрола техничког рударског пројекта издвајања интерслојне јаловине из III слоја угља на ПК Дрмно2811305_КД ЈН 3100--0746--2020
2811298_Позив за подношење понуда
7.7.2020.
ЈН 3000/0438/2020 (199-2020) - Нивостати, сонде, мернорегулациона опрема разна ТЕНТ-Акд добра отворени поступак 3000-0438-2020(199- 2020)
Позив за подношење понуда 3000-0438-2020 (199-2020)
7.7.2020.
1 - 10
 

​​

Top