Хидроелектране

Хидроелектране

Укупна снага на прагу 16 хидроелектрана са 51 хидроагрегата је 2.936 MW, што чини скоро 40,2% укупног електроенергетског потенцијала ЕПС-а. Електрична енергија производи се у огранцима „Хидроелектране Ђердап”, Кладово и „Дринско-Лимске хидроелектране”, Бајина Башта.

Прве хидроелектране пуштене су у рад 1955. године - ХЕ „Власина“, а затим и ХЕ „Морава" (1954-1957). Ипак, ХЕ „Ђердап“ се сматра „краљицом“ свих хидроелектрана.

Укупна снага на прагу 28 хидроагрегата у Огранку ХЕ „Ђердап“ износи 1.578 МW а у 2016. години остварена је производња 7,548 GWh, што чини око 21% производње електричне енергије ЈП ЕПС-а.

Изградња ХЕ „Ђердап 1" почела је још 1964. године, заједничким улагањем Југославије и Румуније. Августа 1970. године ушли су у погон први агрегати, а цео објекат је пуштен у рад 16. маја 1972. године. Основна делатност ове хидроцентрале није само производња електричне енергије већ и превођење бродова преводницама на систему „Ђердап 1" и „Ђердап 2". Бродске преводнице ХЕ „Ђердап 1" су двостепене (бродови улазе у комору, затим се „преводе" у излазни водостај реке Дунав на излазу из коморе). По димензијама коморе, ове преводнице спадају међу највеће у свету.

ХЕ „Ђердап 2" је званично почела да се гради 3. децембра 1977. године, а први агрегати су ушли у погон 1985. године. Ову хидроелектрану чини: електрана, бродска преводница, преливна и непреливна брана, као и пут преко бране на чијој средини је међудржавна граница. Пројектом је предвиђена могућност изградње железничке пруге преко бране.

Девет хидроелектрана у Огранку „Дринско-Лимске хидроелектране” на рекама Дрини и Лиму имају укупну снагу на прагу од 1.359 МW. У 2016. години остварена је производња од 3.760 GWh, што чини 10 одсто производње електричне енергије ЕПС-а.

16 ХЕ

Снага - 2.936 MW

Годишња произвoдња (у 2016. година) хидроелектрана ЈП ЕПС - 11.308 GWh, што чини око 30% производње електричне енергије ЈП ЕПС-а.

ХЕ „Ђeрдaп 1 и 2“

Снага - 1.578 MW

Годишња производња износи 7.548 GWh, што чини 20,7% прoизвoдњe електричне енергије EПС-a. 

„Дринско-Лимске ХЕ”

Снага 9 ХЕ је 1.359 MW

Годишња производња износи 3.760 GWh, што чини око 10% прoизвoдњe електричне енергије EПС-a.

Top