Менаџмент

​​​​​​Милорад Грчић
В. д. директора Јавног предузећа „Електропривреда Србије“
Биографија Милорад Грчић
Балканска 13
kabinet@eps.rs

Жељко Вуји​новић
Извршни директор за послове финансија
​Биографијa Жељко Вујиновић
Телефон: +381 11 2024 653
zeljko.vujinovic@ps.rs

Катарина Мијук
Извршни директор за корпоративне послове
Биографија Катарина Мијук
Телефон: +381 11 2024 770
katarina.mijuk@eps.rs

Дејан Јевтић
Извршни директор за техничке послове производње угља 
Биографија Дејан Јевтић 
Телефон: +381 11 3952 324 
proizvodnja.uglja@eps.rs

Саво Безмаревић
Извршни директор за техничке послове производње енергије
Биографија Саво Безмаревић
Телефон: +381 11 3952 427
proizvodnja.energije@eps.rs

​мр Драган Влаисављевић
Извршни директор за послове трговине електричном енергијом
Биографија Драган Влаисављевић
Телефон: +381 11 3952 313
dragan.vlaisavljevic@eps.rs

Владимир Марковић
Извршни директор за развој стратешких пројеката
Биографија Владимир Марковић
Телефон: 
vladimir.markovic@eps.rs

​Јасна Милосављевић
Извршни директор за послове снабдевања електричном енергијом
Биографија Јасна Милосављевић
Телефон: +381 11 2024 640
jasna.milosavljevic@eps.rsTop