Менаџмент

​​​​​​​Милорад Грчић
В. д. директора Јавног предузећа „Електропривреда Србије“
Биографија Милорад Грчић
Балканска 13
kabinet@eps.rs

Жељко Вуји​новић
Извршни директор за послове финансија
​Биографијa Жељко Вујиновић
Телефон: +381 11 2024 653
zeljko.vujinovic@eps.rs

Катарина Мијук
Извршни директор за корпоративне послове
Биографија Катарина Мијук
Телефон: +381 11 2024 770
katarina.mijuk@eps.rs


Милан Јаковљевић
Извршни директор за техничке послове производње угља 
Биографија Милан Јаковљевић
Телефон: +381 11 3952 324 
proizvodnja.uglja@eps.rs


Мирослав Томашевић
Извршни директор за техничке послове производње енергије

Телефон: +381 11 3952 427
proizvodnja.energije@eps.rs


​мр Драган Влаисављевић
Извршни директор за послове трговине електричном енергијом
Биографија Драган Влаисављевић
Телефон: +381 11 3952 313
dragan.vlaisavljevic@eps.rs

Владимир Марковић
Извршни директор за развој стратешких пројеката
Биографија Владимир Марковић
Телефон: 
kabinet@eps.rs

​Радован Станић
Извршни директор за послове снабдевања електричном енергијом

Биографија Радован Станић
Телефон: +381 11 2024 640
snabdevanje@eps.rs
Top