Менаџмент

​​​Милорад Грчић
В. д. директора Јавног предузећа „Електропривреда Србије“
Биографија Милорад Грчић
Балканска 13
kabinet@eps.rs

Татјана Павловић
Извршни директор за послове финансија
Биографија Татјана Павловић
Телефон: +381 11 2024 653
tatjana.pavlovic@eps.rs

Катарина Мијук
Извршни директор за корпоративне послове
Биографија Катарина Мијук
Телефон: +381 11 2024 770
katarina.mijuk@eps.rs

Дејан Јевтић
Извршни директор за техничке послове производње угља 
Биографија Дејан Јевтић 
Телефон: +381 11 3952 324 
proizvodnja.uglja@eps.rs

Саво Безмаревић
Извршни директор за техничке послове производње енергије
Биографија Саво Безмаревић
Телефон: +381 11 3952 427
proizvodnja.energije@eps.rs

​мр Драган Влаисављевић
Извршни директор за послове трговине електричном енергијом
Биографија Драган Влаисављевић
Телефон: +381 11 3952 313
dragan.vlaisavljevic@eps.rs

Јасна Милосављевић
Извршни директор за послове снабдевања електричном енергијом
Биографија Јасна Милосављевић
Телефон: +381 11 2024 640
jasna.milosavljevic@eps.rs


Top