Термоелектране

​​

Укупна снага осам термоелектрана ЈП ЕПС, у којима ради 25 блокова, је 5.171 МW. Погонско гориво је лигнит.
Максимална годишња производња електрана којима управља ЕПС, посматрано од 1990. године, остварена је 2013. године - 37.433 GWh електричне енергије.
*Од 1. јуна 1999. године ЕПС не управља капацитетима на подручју Косова и Метохије.

У саставу „Термоелектране Никола Тесла" су:
ТЕ Никола Тесла А (са 6 блокова)
ТЕ Никола Тесла Б (са 2 блока)
ТЕ Колубара (са 5 блокова)
ТЕ Морава (са једним блоком)

Огранак „Термоелектране Никола Тесла“ је највећи произвођач електричне енергије у Југоисточној Европи. Има 14 блокова чија је укупна инсталисана снага 3.288 МW, што је једна трећина инсталисаних капацитета „Електропривреде Србије“.
ТЕНТ годишње произведе више од 50% електричне енергије у Србији. Највећи блокови се налазе у ТЕ „Никола Тесла Б". То су блокови Б1 и Б2, са по 580 МW расположиве снаге.
У термоелектранама „Колубара”, „Морава” и „Панонске термоелектране-топлане“ произведено је 1.183 GWh, што чини 3% производње ЕПС-а.

У саставу ТЕ „Костолац А и Б“су:
ТЕ Костолац А (са 2 блока)
ТЕ Костолац Б (са 2 блока)
ТЕ „Костолац А и Б“ годишње произведу 5.989 GWh, што чини 17% прoизвoдњe електричне енергије EПС-a, а све то је омогућено инсталисаном снагом од 921 МW. Огранак „Термоелектране Никола Тесла“ је највећи произвођач електричне енергије у Југоисточној Европи. Има 14 блокова чија је укупна инсталисана снага 3.288 мегавата, што је једна трећина инсталисаних капацитета „Електропривреде Србије“. ТЕНТ годишње произведе више од 50% електричне енергије у Србији. Највећи блокови се налазе у ТЕ „Никола Тесла Б". То су блокови Б1 и Б2, са по 580 МW расположиве снаге.

Термоелектране „Костолац А и Б“ годишња произведу 5.989 GWh, што чини 17% прoизвoдњe електричне енергије EПС-a, а све то је омогућено инсталисаном снагом од 921 МW.

Top