Биомаса

​​Биомаса је ресурс који чини 61% садашњег потенцијала обновљивих енергената у Србији.

„Панонске ТЕ-ТО“ од краја 2012. године, осим гаса, користе и биомасу као енергент за грејање града. Израда и пуштање у рад новог котла представљали су пилот-пројекат којим је практично потврђена теорија о економској исплативости и еколошкој ефикасности постројења на биомасу. Инсталисана снага котла је 18 MWt. То је први и тренутно једини вреловодни котао ове снаге у Србији који користи биомасу – сунцокретову љуску - као погонско гориво. Постројење је снабдевено најсавременијом опремом за заштиту животне средине са два нивоа пречишћавања димних гасова. Котао је готово у целости произведен у Србији. Карактеристично је и да је реализација изградње овог постројења обављена у веома кратком року – нешто преко тринаест месеци.

У даљој перспективи у ТЕ-ТО „Зрењанин“ и ТЕ-ТО „Сремска Митровица“ планира се изградња постројења на биомасу за комбиновану производњу електричне и топлотне енергије до 10 MW. Урађена је претходна студија оправданости са генералним пројектом.


Top