Контакт

​​​​​​​Дирекција ​Панонске термоелектране-топлане

Булевар ослобођења 100

Нови Сад

021 527 785

021 6614 944 факс

milosava.ilic@panonske.rs


​TE-TO  „Нови Сад"

VII улица 102

Насеље Шангај

Нови Сад

021 6616 522

021 6526 568 факс

​TE-TO  „Зрењанин"

Панчевачка бб

Зрењанин

023 549 200

023 525 242 факс

​TE-TO „Сремска Митровица"

Јарачки пут бб

Сремска Митровица

022 641 212

022 641 491Top