Техничке карактеристике

​​​​​ТЕ-ТО „Нови Сад“

ТЕ-ТО „Нови Сад“ је највећа од три електране Огранка „Панонске ТЕ-ТО“ и чине је блок А1 и блок А2. Налази се у северној, индустријској зони, на обали реке Дунав, на само 5 km од центра града. Инсталисани капацитет годишње производње електричне енергије износи око 1.500.000 MWh. Карактерише је брз улазак у рад када је то најпотребније и висок степен корисности.

ТЕ-ТО „Нови Сад“ обезбеђује топлотну енергију за градски систем грејања Новог Сада, са којим је повезана магистралним вреловодом дужине 3,2 km и пречником 900 mm. ТЕ-ТО „Нови Сад“ учествује у грејању око 50.000 стамбених и пословних јединица, што чини преко 60% укупних потрошача даљинског система грејања у Новом Саду. Расположиви капацитети су довољни да обезбеде садашње, али и пројектоване, будуће потребе грејања града Новог Сада. Као гориво користи се природни гас или мазут. Предност коришћења резервног горива посебно је дошла до изражаја током гасне кризе када је и након престанка испоруке природног гаса постројење у ТЕ-ТО „Нови Сад“ радило пуним капацитетом и омогућило несметану испоруку топлотне енергије за Град Нови Сад. Такође је смањен удар на електроенергетски систем због потребе за алтернативним грејањем стамбених и пословних објеката у овом периоду.

ТЕ-ТО „Нови Сад“ је у могућности да из блока А1 постојећим пароводима испоручује технолошку пару Рафинерији Нови Сад.

 

Котлови:

–        два котла по 420 t/h, 560°C, 13,77 MPa

–        један котао од 500 t/h, 560°C, 13,77 Mpa


Турбине:

–        PT 135/165--130/15

 • номинална електрична снага 140 MW
 • максимална електрична снага 165 MW
 • топлотна снага за грејање 151 MWt
 • технолошка пара 320 t/h


–        Т 110/120-130-4

 • номинална електрична снага 110 MW
 • максимална електрична снага 120 MW​
 • топлотна снага за грејање 204 MWt.


​ТЕ-ТО „Зрењанин“

ТЕ-ТО „Зрењанин“, други термоенергетски објекат по величини и производним могућностима, смештена је у индустријској зони Зрењанина, на 4 км од центра града, а у непосредној близини пута Зрењанин – Београд.

И овај објекат је конципиран за комбиновани циклус производње. Инсталисани капацитет годишње производње електричне енергије износи око 750.000 MWh. Магистралним топловодом електрана је повезана са системом грејања Зрењанина, а пароводима са индустријским потрошачима.

 

Котлови:

– два котла по 330 t/h, 540°C, 11,77 Mpa


Турбина:

– PT 120/51-10,885-0,63-014

 • номинална електрична снага 110 MW
 • максимална електрична снага 120 MW
 • топлотна снага за грејање 140 MWt
 • технолошка пара 310 t/h.

 

ТЕ-ТО „Зрењанин“ у свом саставу има и помоћни погонски објекат који има укупно пет котлова мањих капацитета од 12 до 75 t/h и четири турбине од 2,5 до 8,5 МW, укупне снаге 25 МW. Котлови се углавном користе за пуштње у рад Главног погонског објекта (ГПО), међутим када ГПО није у погону, служе за сопствено грејање објеката.

Као гориво користи се природни гас или мазут.
 

ТЕ-ТО „Сремска Митровица“

По обиму и капацитету, Термоелектрана-топлана у Сремској Митровици (ТЕ-ТО „Сремска Митровица“) најмањи је енергетски објекат у саставу „Панонских ТЕ-ТО“.

ТЕ-ТО „Сремска Митровица“ је пројектована као индустријска енергана за снабдевање технолошком паром индустријског комплексa „Матроз“ и оближње шећеране и за снабдевање града Сремска Митровица топлотном енергијом за грејање. С обзиром да је, због престанка рада ових потрошача, престала испорука технолошке паре „Матрозу“ 2005. године, а шећерани 2008. године, од тада постројења у ТЕ-ТО „Сремска Митровица“ раде искључиво као енергетско постројење за производњу топлотне енергије за грејање града и као резервни извор ЕПС-а за производњу електричне енергије.

У циљу повећања економичности у производњи топлотне енергије за грејање, 2011. године је извршена реконструкција једног парног котла у помоћној котларници у вреловодни, снаге 15 MWt. Затим је 2012. године изграђено и пуштено у рад вреловодно котловско постројење које уместо природног гаса као гориво користи сунцокретову љуску, која се обезбеђује од локално доступног добављача. Котловско постројење је снаге 18 MWt и представља тренутно највеће овакво постројење у окружењу. На тај начин остварена цена производње топлотне енергије је за око 20% нижа у односу на до сада коришћено гориво – природни гас.

 

Котлови:

-          два парна котла по 80/100 t/h, 505°C, 6,4 Mpa

-          два помоћна парна котла S-2400 (24 t/h; 150 oC; 5 bar)

-          један вреловодни котао 15 MWt на гас

-        један вреловодни котао 18 MWt на сунцокретове љуске.


Турбине:

 • топлификациона турбина Т-32
 • номинална електрична снага 32 MW
 • топлотна снага за грејање 33 MWt​
 • технолошка пара 150 t/h.

​​

Top