Производни капацитети

​​​Акционарско друштво „Електропривреда Србије“  Београд – Огранак „Панонске ТЕ-ТО“ чине три термоелектране-топлане - у Новом Саду, Зрењанину и Сремској Митровици, пројектоване за  комбиновану производњу електричне енергије за потребе електроенергетског система Републике Србије, топлотне енергије за потребе система даљинских грејања у Новом Саду, Зрењанину и Сремској Митровици и технолошке паре за потребе индустријских потрошача.

 

Постројења производе енергију у савременом, когенерацијском процесу, који омогућава уштеду примарног горива – природног гаса или мазута – до 25% у односу на одвојену производњу струје и топлоте. Укупна номинална инсталисана снага износи:

 

424 MW (мегавата) за производњу електричне енергије

505 MW (t) (мегавата) за производњу топлотне енергије

860 t/h (тона по сату) технолошке паре за процесну индустрију


Top