IMS

​​​​​​​Систем менаџмента квалитетом је у Oгранак „Панонске ТЕ-ТО", тада под именом ЕПС ЈП „Панонске електране“, имплементиран још давне 1998. године, чинећи нас првим привредним друштвом за производњу електричне енергије у Републици Србији које се сертификовало за систем квалитета. Сертификацију је спровео Институт за стандардизацију Србије и доделио нам наш први сертификат за системе менаџмента.

Системи менаџмента су већ дуги низ година стратешко опредељење руководства Огранка на путу ка остварењу општеприхваћених циљева – унапређење укупног пословања Огранка кроз стално побољшање перформанси свих процеса, доследно поштовање законских прописа, подизање степена задовољства заинтересованих страна, као и компетентност и мотивисаност запослених.

Систем менаџмента квалитетом према захтевима стандарда ISO 9001, систем менаџмента животнoм средином, према захтевима стандарда ISO 14001, систем менаџмента енергијом, према захтевима стандарда EN ISO 50001 као и систем менаџмента безбедношћу и здрављем на раду, према захтевима стандарда ISO 45001 обједињени су и чине интегрисани систем менаџмента – IMS.

Систем је сертификован од стране међународног сертификационог тела  Bureau Veritas.

Сертификат за Систем менаџмента енергијом, у складу са захтевима стандарда EN ISO 50001, је први добијен с​ертификат за овај систем у оквиру Акционарског друштва „Електропривреда Србије“.

Sertifikat ISO 9001 small.jpg

Sertifikat ISO 14001 small.jpg
Sertifikat ISO 45001.jpg

   

Top