Запослени


Огранак „Панонске ТЕ-ТО"  Нови Сад данас запошљава 362 искусних, стручних и посвећених људи од којих 18% има високу и вишу стручну спрему, док је 70% запослених средњег стручног образовања.

„Панонске ТЕ-ТО" имају савремен приступ у управљању људским ресурсима па се пуна пажња поклања унапређењу знања запослених, углавном кроз обуке и радне посете. Води се брига и о здрављу и безбедности на раду кроз поштовање свих безбедносних мера које прописује стандард ISO 45001​ као и организовање годишњих систематских прегледа за све запослене.​


Top