Јавне набавке

Поштовани корисници,

Oбјаве јавних набавки можете пратити и преко Портала јавних набавки  http://portal.ujn.gov.rs/ .

Све набавке објављене пре 01.01.2019. године можете погледати овде. Јавне набавке

 
Назив јавне набавкеДокументацијаДатум набавке
JН 3200/0080/2022 - (1320-2022) ТЕРМОИЗОЛАЦИОНИ МАТЕРИЈАЛ - ПОНОВЉЕНИ ПОСТУПАКЈавни позив - секторски наручилац
5.8.2022.
JН 3200/0033/2022 - (1040-2022) ЕЛЕКТРОМОТОРИ И РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ЕЛЕКТРОМОТОРЕЈавни позив - секторски наручилац
13.7.2022.
JН 3200/0084/2022 - (1107-2022) УСЛУГЕ ИЗРАДЕ И УГРАДЊЕ ДЕЛОВА ОД НЕМЕТАЛА ЗА ПОТРЕБЕ ТЕ-ТО СРЕМСКА МИТРОВИЦАЈавни позив - секторски наручилац
12.7.2022.
JН 3200/0139/2022 - (1088-2022) ОСТАЛЕ ХЕМИКАЛИЈЕЈавни позив - секторски наручилац
12.7.2022.
JН 3200/0172/2022 - (1123-2022) ПЕРИОДИЧНО ИСПИТИВАЊЕ И СЕРВИСИРАЊЕ ПП ОПРЕМЕЈавни позив - секторски наручилац
12.7.2022.
JН 3200/0085/2022 - (924-2022) УСЛУГА ОДРЖАВАЊА КАМЕРА ЗА НАДЗОР ЛОЖИШТА ЗА ПОТРЕБЕ ТЕ-ТО СРЕМСКА МИТРОВИЦАЈавни позив - секторски наручилац
12.7.2022.
JН 3200/0025/2022 - (923-2022) АНТИКОРОЗИВНА ЗАШТИТА ЗА ПОТРЕБЕ ТЕ-ТО ЗРЕЊАНИНЈавни позив - секторски наручилац
12.7.2022.
JН 3200/0145/2022 - (839-2022) ИСПИТИВАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ПП ОПРЕМЕ ТРАНСФОРМАТОРА И ГЕНЕРАТОРАЈавни позив - секторски наручилац
30.6.2022.
JН 3200/0024/2022 - (972-2022) АЛАТИ И ПРИБОР ЗА ЧИШЋЕЊЕ, ОДМАШЋИВАЊЕ И ФАРБАЊЕЈавни позив - секторски наручилац
30.6.2022.
JН 3200/0103/2022 - (836-2022) УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ЈЕДНОСМЕРНИХ РАЗВОДА И АКУМУЛАТОРСКИХ БАТЕРИЈА ЗА ПОТРЕБЕ ТЕ-ТО ЗРЕЊАНИНЈавни позив - секторски наручилац
29.6.2022.
1 - 10
 

​​

Top