Јавне набавке

Поштовани корисници,

Oбјаве јавних набавки можете пратити и преко Портала јавних набавки  http://portal.ujn.gov.rs/ .

Све набавке објављене пре 01.01.2019. године можете погледати овде. Јавне набавке

 
Назив јавне набавкеДокументацијаДатум набавке
ЈН 3200/0074/2024 - (520-2024) РЕГУЛАТОРИ И КОНТРОЛЕРИ ЗА ПОТРЕБЕ ТЕ-ТО СРЕМСКА МИТРОВИЦАЈавни позив ЈН-3200-0074-2024 520-2024
24.4.2024.
ЈН 3200/0104/2024 - (514-2024) УСЛУГА ОДРЖАВАЊА КОНТИНУАЛНИХ МЕРЕЊА ЗА ПОТРЕБЕ ТЕ-ТО ЗРЕЊАНИНЈавни позив ЈН-3200-0104-2024 (514-2024)
24.4.2024.
ЈН 3200/0152/2024 - (700-2024) ФАРБАРСКИ И СТАКЛАРСКИ РАДОВИ ЗА ПОТРЕБЕ ТЕ-ТО НОВИ САДЈавни позив ЈН-3200-0152-2024 700-2024
23.4.2024.
ЈН 3200/0110/2024 - (588-2024) УСЛУГЕ ЕЛЕКТРО ОДРЖАВАЊА 6KV И 0,4 KV ПОСТР. КАБЛ. И ОКЛ. САБИРНИЦА И ШИНСКИХ ВЕЗА СРЕДЊЕГ НАПОНА ЗА ПОТРЕБЕ ТЕ-ТО ЗРЕЊАНИНЈавни позив ЈН-3200-0110-2024 588-2024
23.4.2024.
ЈН 3200/0087/2024 - (589-2024) САНАЦИЈА СТАБЛА ДИМЊАКАЈавни позив ЈН-3200-0087-2024 (589-2024)
17.4.2024.
ЈН 3200/0051/2024 - (467-2024) ОДРЖАВАЊЕ НЕТЕХНИЧКИХ ОБЈЕКАТА ЗА ПОТРЕБЕ ТЕ-ТО СРЕМСКА МИТРОВИЦАЈавни позив ЈН-3200-0051-2024 (467-2024)
16.4.2024.
ЈН 3200/0124/2024 - (475-2024) УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ВЕНТИЛАЦИЈЕ И КЛИМАТИЗАЦИЈE ЗА ПОТРЕБЕ ТЕ-ТО СРЕМСКА МИТРОВИЦАЈавни позив ЈН-3200-0124-2024 (475-2024)
16.4.2024.
ЈН 3200/0104/2024 - (457-2024) УСЛУГА ОДРЖАВАЊА КОНТИНУАЛНИХ МЕРЕЊА ЗА ПОТРЕБЕ ТЕ-ТО СРЕМСКА МИТРОВИЦАЈавни позив ЈН-3200-0104-2024 (457-2024)
16.4.2024.
ЈН 3200/0098/2024 - (476-2024) УРЕЂЕЊЕ ЕНТЕРИЈЕРА ЗА ПОТРЕБЕ ТЕ-ТО СРЕМСКА МИТРОВИЦАЈавни позив ЈН-3200-0098-2024 (476-2024)
16.4.2024.
ЈН 3200/0120/2024 - (390-2024) УСЛУГЕ КОНТРОЛЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ МЕРЕЊЕ ЕМИСИЈЕ ЗА ПОТРЕБЕ ТЕ-ТО СРЕМСКА МИТРОВИЦАЈавни позив ЈН-3200-0120-2024 (390-2024)
16.4.2024.
1 - 10
 

​​

Top