Историјат

​​ТЕ-ТО „Нови Сад"

1977. Почетак градње ТЕ-ТО „Нови Сад"

1981. Почетак производње електричне и топлотне енергије у ТЕ-ТО „Нови Сад", прва фаза

1982. Повезивање са топланом „Исток“ и почетак снабдевања топлана топлотном енергијом за грејање Новог Сада

1984. Почетак производње електеричне енергије у ТЕ-ТО „Нови Сад", друга фаза

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

ТЕ-ТО „Зрењанин"

1952. Изграђена „Термоелектрана“ у кругу ИПК „Серво Михаљ“

1978. Почетак изградње нове ТЕ-ТО „Зрењанин" снаге 120 MW.

1989. Припајање „Термоелектране „Серво Михаљ“ новој електрани ТЕ-ТО „Зрењанин"

1989. Завршетак изградње ТЕ-ТО „Зрењанин" и почетак производње електричне енергије и технолошке паре

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

ТЕ-ТО „Сремска Митровица"​

1962. У оквиру фабрике целулозе и папира „Матроз“ изграђена енергана на угаљ за комбиновану производњу електричне и топлотне енергије

1977. Модернизована енергана изградњом додатних малих котлова на гас и мазут

1977. Изграђен нови погон већих енергетских капацитета за производњу електричне и топлотне енергије на гас и мазут

1981. Енергана прелази у власништво СОУР Електровојводина и постаје ТЕ-ТО „Сремска Митровица"

2012. Почетак производње топлотне енергије уз коришћење биомасе као примарног горива

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

1991. Одлуком Управног одбора „Електропривреде Србије" формирано је Јавно предузеће за производњу термоелектричне и топлотне енергије „Панонске електране“, у чији састав су ушле три постојеће термоелектране-топлане: ТЕ-ТО „Нови Сад", ТЕ-ТО „Зрењанин" и ТЕ-ТО „Сремска Митровица"

2006. Јавно предузеће „Панонске електране“, током власничке трансформације у српској електропривреди, прелази да послује у оквиру ЈП ЕПС са новим правним статусом и под новим именом: Привредно друштво „Панонске термоелектране топлане" д.о.о. Нови Сад

2015. У складу са статусним променама предвиђеним Програмом реорганизације „Електропривреде Србије“, на који је Влада Србије дала сагласност, од 1. јула 2015. године „Панонске термоелектране-топлане“ су Огранак у оквиру Јавног предузећа „Електропривреда Србије“

2023. Од 6. априла "Електропривреда Србије" је затворено акционарско друштво а Панонске ТЕ-ТО су један од огранака

Top