Међународно сертификационо тело дало позитивну оцену

13.02.2023.

Успешна надзорна провера Интегрисаног система менаџмента у Огранку Панонске ТЕ-ТО​


У Панонским ТЕ-ТО је пред сам крај 2022. године спроведена још једна надзорна провера Интегрисаног система менаџмента, који је у овом Огранку ЈП ЕПС ресертификован осми пут по реду у децембру 2021. године.

Извршена је провера свих процеса у Огранку, на локацијама све три термоелектране-топлане, са посебним освртом на значајне аспекте, ризике, реализацију утврђених циљева огранка, побољшања перформанси процеса као и побољшање енергетског учинка и смањење сопствене потрошње енергије. Надзорну проверу Интегрисаног система менаџмента је извршио тим проверивача међународног сертификационог тела Bureau Veritas на челу са Душаном Антоновићем, а тим су чинили још и Владимир Симић, Мирослав Гајић и Биљана Суслов.

„Интегрисани систем менаџмента у Огранку Панонске ТЕ-ТО је имлементиран још давне 1998. године, тада као Систем квалитета. Од тада је стално унапређиван и надограђиван са новим системима које је руководство огранка препознало као начин унапређења свеукупног пословања“, каже Душанка Бијелић-Пејин, главни инжењер за квалитет и руководилац пројеката имплементације свих система менаџмента у Панонским ТЕ-ТО. Она истиче да најзначајније новине у Интегрисаном систему менаџмента укључују праћење релевантних заинтересованих страна и разумевање њихових потреба и очекивања, наглашено лидерство и посвећеност руководства остварењу планираних резултата као и управљање ризицима у пословним систему огранка и његовим процесима.“

Управљање ризиком обухвата процес идентификовања, процене и праћења ризика, спровођење неопходних третмана ризика и контрола са циљем минимизирања истих као и да се изложеност ризицима сведе на прихватљив ниво. Најбоља пракса сугерише да управљање ризицима треба да буде уграђено у све процесе управљања у организацији.

Руководство огранка непрекидно и успешно управља целокупним пословним системом огранка, изналазећи оптималан склад у задовољењу применљивих захтева тржишта и захтева релевантних заинтересованих страна.​

Интегрисани систем менаџмента чине: систем менаџмента квалитетом према захтевима стандарда SRPS ISO 9001:2015, систем менаџмента животном средином према захтевима SRPS ISO 14001:2015, систем менаџмента безбедношћу и здрављем на раду према захтевима SRPS ISO 45001:2018 и систем менаџмента енергијом у складу са захтевима SRPS ISO 50001:2018.

 

Добијањем осмог по реду, међународно признатог сертификата за Интегрисане системе менаџмента, Огранак Панонске ТЕ-ТО је добио потврду ефективности својих система менаџмента, инкорпорираних у Интегрисани систем менаџмента.


Врх