Капитални ремонт турбине после 12 година

30.10.2018.
Ремонтне активности у новосадском делу Огранка „Панонске ТЕ-ТО“ почеле су 01. јула а завршиле се 17. септембра, односно 11 дана пре предвиђених 90 календарских дана.


- Циљ свих активности у ​​​​ремонтном периоду је очување висо​ке поузданости у раду нашег к​огенеративног постројења, како би се обезбедила топлотна енергија за грејање града Новог Сада и електрична енергија за потребе електроенергетског система Србије, истакао је Зоран Шушњевић, директор за производњу енергије Огранка „Панонске ТЕ-ТО“.

На котлу број 3 урађена је замена дела канала топлог ваздуха и димних гасова са антикорозивном заштитом и термоизолацијом. Замењен је доњи лежај, као и зупчаник редуктора РЗВ-А.​​

На турбини број 2 је после 12 година извршен капитални ремонт са ревизијом свих ротационих и стационарних делова турбине и генератора. Извођач радова је био Феромонт инжењеринг из Београда, док је услуга надзора над извођењем радова била поверена представнику произвођача резервних делова за турбину. Обављени су замена 16. и 17. реда лопатица на ротору средњег притиска, преглед и испитивање недеструктивним методама свих заварених спојева, места на роторима и кућиштима цилиндара високог, средњег и ниског притиска, као и електроиспитивања на генератору. Замењена је термоизолација парне турбине и свих паропропусних цеви. Урађен је ремонт уљног система турбине и пречишћавање уља. На генератору Г2 је прегледана помоћна опрема и обављено секундарно испитивање релејне заштите и сигнализације. Испитан је побудни систем генератора, а урађено је и термовизијско испитивање пакета лимова статора генератора и санирана су пронађена топла места. Испитан је изолациони систем генератора.

У склопу одржавања ДЦС система, извршена је замена по једне радне станице на котлу К3, турбоагрегату ТА-2 и једне станице систем инжењера, као и замена по једног сервера на котлу К3 и турбоагрегату ТА-2.

По успешном завршетку свих ремонтних радова, обављен је пробни рад у трајању од 72 часа и сва функционална испитивања дала су позитивне резултате. Блок је 22. септембра стављен на располагање ЈП ЕПС за увођење у рад.

ТЕ-ТО „Нови Сад“ од 15. октобра из турбоагрегата број 2 производи електричну и топлотну енергију.


kapitalni remont 2.JPG

kapitalni remont 3.JPG

Врх