Међународна делегација посетила ТЕ-ТО „Сремска Митровица"

20.11.2017.
Промоција коришћења биомасе у производњи


Делегација сачињена од представника међународних и домаћих организација – учесника међународне конференције „Биомаса – развојна шанса“ посетила је 17. новембра део Oгранка „Панонске ТЕ-ТО“ у Сремској Митровици, који се налазе у саставу ЈП ЕПС-а. Обилазак постројења на биомасу у ТЕ-ТО „Сремска Митровица“ био је део студијске посете, будући да је на овој локацији од краја 2012. године у функцији и највећи котао у Србији који успешно користи сунцокретову љуску као енергент за грејање града. Инсталисана снага котла је 18 MWt.

„Четири претходне грејне сезоне задовољени су и квантитативни и квалитативни захтеви у производњи и испоруци топлотне енергије. Нестабилност на тржишту биомасе нема утицаја на наш огранак, с обзиром да смо дугорочно уговорно везани за стабилног снабдевача сунцокретовом љуском“, упознао је присутне Директор ТЕ-ТО „Сремска Митровица“.

Међународну конференцију организовала је Скупштина АП Војводине заједно са Скупштином европских регија и Националном Асоцијацијом за биомасу (СЕРБИО) 16. и 17. новембра 2017. године Новом Саду. Један од основних циљева конференције био је упознавање са актуелним пословним и законским оквирима, умрежавање домаћих и међународних организација и компанија укључених у сектор обновљивих извора енергије.


Врх