Симулирани пожар успешно угашен

24.05.2019.
​​​​​​Заједничка показна вежба новосадских ватрогасаца и запослених у ТЕ-ТО „Нови Сад“


У ТЕ-ТО „Нови Сад“ 22. маја одржана је заједничка показна вежба гашења пожара на резеорвару мазута, у сарадњи екипе Ватрогасно-спасилачког батаљона Нови Сад и тима за заштиту од пожара, обезбеђења, одбране и БЗР у ТЕ-ТО „Нови Сад“, делу Огранка „Панонске ТЕ-ТО“.

Циљ вежбе је био да се учесници оспособе и увежбају за одговор на ванредну ситуацију – хлађење и гашење пожара на резеорвару у мазутном постројењу. Ово је била прилика за увежбавање и нових чланова екипе Ватрогасно-спасилачког батаљона Нови Сад. Њима је, после дојаве референта за заштиту од пожара ТЕ-ТО „Нови Сад“ у 11 часова било потребно 12 минута да стигну на локацију и почну симулацију гашења. За то време, дежурни ватрогасац из ТЕ-ТО „Нови Сад“ је припремио тзв. стабилни систем за гашење и хлађење резеорвара тешком пеном.

Вежба је била прецизно испланирана и, уз ангажовање свих актера, успешно реализована. Присутни су били и представници НИС-а и ЈП „Транснафте“ чија се SEVESO постројења налазе у непосредној близини ТЕ-ТО „Нови Сад“, ради наставка добре сарадње и међусобне подршке у случају евентуалне ванредне ситуације.

„Панонске ТЕ-ТО“ су у процесу планирања да у догледно време ТЕ-ТО „Но​ви Сад“ добије ватрогасно возило потребно за хитне реакције, какво поседује већина производних постројења у ЈП ЕПС.

vatrogasna vezba 1.JPGvatrogasna vezba 4.JPG
vatrogasna vezba 2.JPGvatrogasna vezba 3.JPG

Врх