Извештаји

​​
Извештаји о степену усклађености планираних и реализованих активности из годишњих планова пословања


2019. година

Извештај о реализацији трогодишњег програма пословања ЈП ЕПС за период 01.01-31.03.2019.г.pdf

Извештај о реализацији трогодишњег програма пословања Групе ЕПС за период 01.01-31.03.2019.г.pdf

2018. година

Извештај о реaлизацији трогодишњег програма пословања ЈП ЕПС за период 01.01.-31.12.2018.pdf

Извештај о реaлизацији трогодишњег програма пословања Групе ЕПС за период 01.01.-31.12.2018.pdf

Извештај о реaлизацији трогодишњег програма пословања ЈП ЕПС за период 01.01.-30.09.2018.g.pdf

Извештај о реaлизацији трогодишњег програма пословања Групе ЕПС за период​ 01.01.-30.09.2018.g.pdf

Извештај о реaлизацији трогодишњег програма пословања ЈП ЕПС за период 01.01.-30.06.2018.g.pdf

Извештај о реaлизацији трогодишњег програма пословања Групе ЕПС за период 01.01.-30.06.2018.g.pdf

Извештај о реaлизацији трогодишњег програма пословања ЈП ЕПС за период 01.01.-31.03.2018.

Извештај о реaлизацији трогодишњег програма пословања Групе ЕПС за период 01.01.-31.03.2018.

2017. година

Извештај о степену усклађености ТПП Групе ЕПС за период 01.01.-31.12. 2017.pdf

Извештај о степену усклађености ТПП ЈП ЕПС 01.01.-31.12.2017.pdf

Извештај о степену усклађености ТПП Групе ЕПС 01.01.-30.09.2017.g.pdf

Извештај о степену усклађености ТПП ЈП ЕПС 01.01.-30.09.2017.g.pdf

Извештај о степену усклађености Групе  01.01.-30.06.2017.pdf

Извештај о степену усклађености ЈП ЕПС 01.01.-30.06.2017.pdf

Извештај о степену усклађености Групе 01.01.-31.03.2017.pdf

Извештај о степену усклађености ЈП ЕПС 01.01.-31.03.2017.pdf

2016. година

Извештај о степену усклађености Групе ЕПС 1.1.-31.12.2016.

Извештај о степену усклађености ЈП ЕПС 1.1-31.12.2016.

Извештај о степену усклађености Групе ЕПС 1.1-30.09.2016.

Извештај о степену усклађености ЈП ЕПС 1.1-30.09.2016.

Извештај о степену усклађености Групе ЕПС 1.1.-30.06.2016.

Извештај о степену усклађености ЈП ЕПС 1.1.-30.06.2016.

Извештај о степену усклађености ЕПС Снабдевање 1.1.-31.03. 2016.

Извештај о степену усклађености Групе ЕПС 1.1.-31.03.2016.

Извештај о степену усклађености ЈП ЕПС 1.1.-31.03.2016.


ЈП ЕПС - највећи дужници


Top