Енергетска ефикасност и заштита животне средине и ОИЕ

​​
Оbavestenje о Resenja o obimu i sadrzaju SPU TENT A1 i A2.pdf


Заштита животне средине је један од приоритета пословања „Eлeктрoприврeде Србиje“ и саставни део стратегије управљања компанијом. Еколошки одрживо пословање, усклађено са нормативим​а Европске уније, ЕПС спроводи низом активности у очувању животне средине, уз истовремено подизање продуктивности ​производње и ефикасности производних капацитета. 

 
Циљ је ускладити рад производних и дистрибутивних делова компаније са стандардима Европске уније. Најзначајнији пројекти из области заштите животне средине:

 
  • Реконструкција електрофилтера;
  • Изградња система за транспорт и одлагање пепела и шљаке;
  • Изградња постројења за одсумпоравање и денитрификацију;
  • Управљање квалитетом угља;
  • Модернизација депонија;
  • Очување воденог екосистема акумулација и екосистема приобаља;
  • Уклањање ПЦБ уља из енергетских објеката;
  • Управљање отпадом. 


Извештај о заштити животне средине у ЈП ЕПС за 2011. годину

Извештај о стању животне средине у ЈП ЕПС за 2015. годину

Извештај о стању животне средине у ЈП ЕПС за 2016. годину 

Извештај о стању животне средине у ЈП ЕПС за 2017. годину

Извештај о стању животне средине у ЈП ЕПС за 2018. годину

Извештај о стању животне средине у ЈП ЕПС за 2019. годину


Резиме нацрта Акционог плана ЗЖС ЈП ЕПС 2016-2025.


Заинтересоване стране имају могућност да попуњавањем обрасца доставе своје коментаре, примедбе или сугестије на Резиме нацрта Акционог плана. Образац можете преузети овде . Молба је да се попуњени образац достави до 26. децембра на e-mail адресу predstavke@eps.rs са назнаком "Представка за Акциони план ЈП ЕПС, ЗЖС 2016-2025. године.
Top