Јавне набавке

Oбјаве јавних набавки можете пратити и преко Портала јавних набавки http://portal.ujn.gov.rs/.

Све набавке објављене пре 01.01.2019. године можете погледати овде.

Списак негативних референци можете погледати овде.

​Због епидемије корона вируса и ванредног стања: 

- сваки понуђач на заказано отварање понуда може послати само по једног представника, који превентивно мора бити опремљен заштитном маском и рукавицама. Уколико представник понуђача нема лична заштитна средстава са собом, биће му ускраћено присуство отварању понуда.

- подсећамо да према Закону о јавним набавкама, понуђачи нису у обавези да присуствују отварању понуда, а наручилац је дужан да у року од три дана од дана отварања достави записник са отварања учесницима који не присуствују отварању понуда.


ЈН 3000/0917/2019 (3834-2019) - Шамотерски радови на котловима агрегата А3 и А5 -ТЕ Колубара

 • кд радови отворени поступак ЈН 3834-2019
   преузмите
 • 9.Obavestenje o produzenju roka za podnosenje ponuda JN 3834-2019
   преузмите
 • Измена конкурсне документације ЈН 3834-2019-3
   преузмите
 • Додатне информације и појашњења JН 3834-2019-3
   преузмите
 • Додатне информације и појашњења ЈН 3834-2019-2
   преузмите
 • Додатне информације и појашњења JН 3834-2019-4
   преузмите
 • ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 3834-2019
   преузмите
 • Додатне информације и појашњења JН 3834-2019-1
   преузмите
 • Измена конкурсне документације JН 3834-2019 - 2
   преузмите
 • 16. Обавештење о закљученом уговору ЈН 3834-2019
   преузмите
 • Позив за подношење понуда ЈН 3834_2018
   преузмите
 • Измена конкурсне документације JН 3834-2019
   преузмите

​​

Top