Јавне набавке

Oбјаве јавних набавки можете пратити и преко Портала јавних набавки http://portal.ujn.gov.rs/.

Све набавке објављене пре 01.01.2019. године можете погледати овде.

Списак негативних референци можете погледати овде.

​​​​​​​​​

ЈН 3100/0183/2019 - Ремонт и одржавање система за анализу димних гасова на излазу из котла Б2 и погонских лабораторија АББ - ПЕТРОПРОЦЕСС

​​

Top