Јавне набавке

Oбјаве јавних набавки можете пратити и преко Портала јавних набавки http://portal.ujn.gov.rs/.

Све набавке објављене пре 01.01.2019. године можете погледати овде.

Списак негативних референци можете погледати овде.

​Због епидемије корона вируса и ванредног стања: 

- сваки понуђач на заказано отварање понуда може послати само по једног представника, који превентивно мора бити опремљен заштитном маском и рукавицама. Уколико представник понуђача нема лична заштитна средстава са собом, биће му ускраћено присуство отварању понуда.

- подсећамо да према Закону о јавним набавкама, понуђачи нису у обавези да присуствују отварању понуда, а наручилац је дужан да у року од три дана од дана отварања достави записник са отварања учесницима који не присуствују отварању понуда.


ЈН 3200/0128/2020 - (174-2020) УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ИНСТАЛАЦИЈА ПРИРОДНОГ ГАСА, ВОДОНИКА, БУТАНА И ТЕХНИЧКИХ ГАСОВА ЗА ПОТРЕБЕ ТЕ-ТО СРЕМСКА МИТРОВИЦА

 • Конкурсна докуметација за ЈН-3200-0128-2020 ( 174-2020 ) бр, 06.01-109611-6-20
   преузмите
 • Позив за подношење понуда за ЈН-3200-0128-2020 ( 174-2020 ) бр, 06.01-109611-5-20
   преузмите
 • Одлука о додели уговора за ЈН-3200-0128-2020 ( 174-2020 ) бр, 06.01-109611-15-20
   преузмите
 • Обавештење о закљученом уговору бр ЈН-3200-0128-2020 (174-2020)
   преузмите

​​

Top