Јавне набавке

Oбјаве јавних набавки можете пратити и преко Портала јавних набавки http://portal.ujn.gov.rs/.

Све набавке објављене пре 01.01.2019. године можете погледати овде.

Списак негативних референци можете погледати овде.

​Због епидемије корона вируса и ванредног стања: 

- сваки понуђач на заказано отварање понуда може послати само по једног представника, који превентивно мора бити опремљен заштитном маском и рукавицама. Уколико представник понуђача нема лична заштитна средстава са собом, биће му ускраћено присуство отварању понуда.

- подсећамо да према Закону о јавним набавкама, понуђачи нису у обавези да присуствују отварању понуда, а наручилац је дужан да у року од три дана од дана отварања достави записник са отварања учесницима који не присуствују отварању понуда.


ЈН 3200/0032/2020 ( 130-2020) Мерни трансформатори за потребе огранка Панонске ТЕ-ТО - за потребе ТЕ-ТО Нови Сад

  • Позв за подношење понуда за ЈН-3200-0032-2020 ( 130-2020) бр. 06.01-84215-5-20
     преузмите
  • Конкурсна документација за ЈН-3200-0032-2020 ( 130-2020) бр. 06.01-84215-6-20
     преузмите

​​

Top