Јавне набавке

Oбјаве јавних набавки можете пратити и преко Портала јавних набавки http://portal.ujn.gov.rs/.

Све набавке објављене пре 01.01.2019. године можете погледати овде.

Списак негативних референци можете погледати овде.

​​​​​​​​​

ЈН 3100/0628/2019 - Модернизација регулационог вентила 2НБ52С002 (ЦЦИ тyпе С 63Д Б) одржавања нивоа у сепаратору паре у ТЕ Костолац Б

​​

Top