Јавне набавке

Oбјаве јавних набавки можете пратити и преко Портала јавних набавки http://portal.ujn.gov.rs/.

Све набавке објављене пре 01.01.2019. године можете погледати овде.

​​​​​​​​​

ЈН 4000/1014-1/2019 Штампани материјал за потребе Огранка РБ Колубара - Абонентски бон за млеко

​​

Top