Јавне набавке

Oбјаве јавних набавки можете пратити и преко Портала јавних набавки http://portal.ujn.gov.rs/.

Све набавке објављене пре 01.01.2019. године можете погледати овде.

​​​​​​​​​

ЈН 3100/0096/2019- ИСПОРУКА, МОНТАЖА, ПОВЕЗИВАЊЕ И ПУШТАЊЕ У РАД ЕНЕРГЕТСКИХ ТРАНСФОРМАТОРА

​​

Top