Јавне набавке

Oбјаве јавних набавки можете пратити и преко Портала јавних набавки http://portal.ujn.gov.rs/.

Све набавке објављене пре 01.01.2019. године можете погледати овде.

Списак негативних референци можете погледати овде.

​Због епидемије корона вируса и ванредног стања: 

- сваки понуђач на заказано отварање понуда може послати само по једног представника, који превентивно мора бити опремљен заштитном маском и рукавицама. Уколико представник понуђача нема лична заштитна средстава са собом, биће му ускраћено присуство отварању понуда.

- подсећамо да према Закону о јавним набавкама, понуђачи нису у обавези да присуствују отварању понуда, а наручилац је дужан да у року од три дана од дана отварања достави записник са отварања учесницима који не присуствују отварању понуда.


ЈНО 1000/0004/2019 (3265/2019) Периодична испитивања, контроле, прегледи и сервисирања мобилних средстава и опреме за гашење пожара

  • 4 - Позив за подношење понуда ЈНО-1000-0004-2019 3265-2019 скен
     преузмите
  • 5 - Конкурсна документација ЈНО-1000-0004-2019 3265-2019
     преузмите

​​

Top