Јавне набавке

Oбјаве јавних набавки можете пратити и преко Портала јавних набавки http://portal.ujn.gov.rs/.

Све набавке објављене пре 01.01.2019. године можете погледати овде.

Списак негативних референци можете погледати овде.

​​​​​​​​​

ЈН 4000/1148/2019 Јана 4091/2019 Техничка контрола пројекта за грађевинску дозволу II фазе регулације реке Пештан и контроле отицања поплавних вода

​​

Top