Јавне набавке

Oбјаве јавних набавки можете пратити и преко Портала јавних набавки http://portal.ujn.gov.rs/.

Све набавке објављене пре 01.01.2019. године можете погледати овде.

​​​​​​​​​

ЈН 2000/0125/2019 - Годишње испитивање ППЗ система генератора и блок трансформатора

​​

Top