Јавне набавке

Oбјаве јавних набавки можете пратити и преко Портала јавних набавки http://portal.ujn.gov.rs/.

Све набавке објављене пре 01.01.2019. године можете погледати овде.

​​​​​​​​​

ЈН 2000/0352/2019 - Инструменти и опрема за електро радионицу за потребе ХЕ Ђердап 1

​​

Top