Јавне набавке

Oбјаве јавних набавки можете пратити и преко Портала јавних набавки http://portal.ujn.gov.rs/.

Све набавке објављене пре 01.01.2019. године можете погледати овде.

​​​​​​​​​

JН 3100/0632/2019 - ТЕКУЋЕ И ИНТЕРВЕНТНО ОДРЖАВАЊЕ 110 KV И 35 KV ПОСТРОЈЕЊА У ТЕ КОСТОЛАЦ А

​​

Top