Јавне набавке

Oбјаве јавних набавки можете пратити и преко Портала јавних набавки http://portal.ujn.gov.rs/.

Све набавке објављене пре 01.01.2019. године можете погледати овде.

Списак негативних референци можете погледати овде.

​Због епидемије корона вируса и ванредног стања: 

- сваки понуђач на заказано отварање понуда може послати само по једног представника, који превентивно мора бити опремљен заштитном маском и рукавицама. Уколико представник понуђача нема лична заштитна средстава са собом, биће му ускраћено присуство отварању понуда.

- подсећамо да према Закону о јавним набавкама, понуђачи нису у обавези да присуствују отварању понуда, а наручилац је дужан да у року од три дана од дана отварања достави записник са отварања учесницима који не присуствују отварању понуда.


ЈН 1000/0076/2019 (311/2019) НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ И ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА КАНЦЕЛАРИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ

 • Обавештење о продужењу рока за подношење понуда ЈН100000762019 (3112019)
   преузмите
 • Конкурсна документација ЈН 1000 0076 2019 (311 2019)
   преузмите
 • Позив за подношење понуда за Портал ЈН
   преузмите
 • scan - Odluka o zakljucenju Okvirnog sporazuma 311-2019 Lira
   преузмите

​​

Top