Јавне набавке

Oбјаве јавних набавки можете пратити и преко Портала јавних набавки http://portal.ujn.gov.rs/.

Све набавке објављене пре 01.01.2019. године можете погледати овде.

​​​​​​​​​

ЈН 1000/0197/2019 (1152/2019) Студија стабилизације унутрашњих одлагалишта простора Поља БЦ за потребе одлагања откривке са ПК Поље Е

​​

Top