Јавне набавке

Oбјаве јавних набавки можете пратити и преко Портала јавних набавки http://portal.ujn.gov.rs/.

Све набавке објављене пре 01.01.2019. године можете погледати овде.

Списак негативних референци можете погледати овде.

​Због епидемије корона вируса и ванредног стања: 

- сваки понуђач на заказано отварање понуда може послати само по једног представника, који превентивно мора бити опремљен заштитном маском и рукавицама. Уколико представник понуђача нема лична заштитна средстава са собом, биће му ускраћено присуство отварању понуда.

- подсећамо да према Закону о јавним набавкама, понуђачи нису у обавези да присуствују отварању понуда, а наручилац је дужан да у року од три дана од дана отварања достави записник са отварања учесницима који не присуствују отварању понуда.


ЈН 3200/0110/2020 - (114-2020) Услуге електро одржавања 6kV и 0,4kV постројења, каблова и оклопних сабирница и шинских веза средњег напона

 • Позив за подношење понуда за ЈН-3200-0110-2020 (114-2020) - бр. 06.0178994-5-20
   преузмите
 • I измена и допуна конкурсне документације Ј-3200-0110-2020 114-2020
   преузмите
 • Додатне информације и појашњења Ј-3200-0110-2020 114-2020
   преузмите
 • Додатне информације и појашњења Ј-3200-0110-2020 114-202
   преузмите
 • Конкурсна документација за ЈН-3200-0110-2020 (114-2020) - бр. 06.0178994-6-20
   преузмите

​​

Top