Јавне набавке

Oбјаве јавних набавки можете пратити и преко Портала јавних набавки http://portal.ujn.gov.rs/.

Све набавке објављене пре 01.01.2019. године можете погледати овде.

Списак негативних референци можете погледати овде.

​​​​​​​​​

JН 3100/0624/2019 - Одржавање вага по партијама/ - Партија 1 – Баждарење и одржавање вага - Партија 2 – Одржавање софтвера и компјутерске опреме

​​

Top