Јавне набавке

Oбјаве јавних набавки можете пратити и преко Портала јавних набавки http://portal.ujn.gov.rs/.

Све набавке објављене пре 01.01.2019. године можете погледати овде.

Списак негативних референци можете погледати овде.

​Због епидемије корона вируса и ванредног стања: 

- сваки понуђач на заказано отварање понуда може послати само по једног представника, који превентивно мора бити опремљен заштитном маском и рукавицама. Уколико представник понуђача нема лична заштитна средстава са собом, биће му ускраћено присуство отварању понуда.

- подсећамо да према Закону о јавним набавкама, понуђачи нису у обавези да присуствују отварању понуда, а наручилац је дужан да у року од три дана од дана отварања достави записник са отварања учесницима који не присуствују отварању понуда.


ЈН 3200/0079/2020 - (128/2020) РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА КОТАО ЗА ПОТРЕБЕ ТЕ-ТО СРЕМСКА МИТРОВИЦА

 • Одлука о додели уговора за ЈН-3200-0079-2020 ( 128-2020) бр. 06.0184400-32-20- ПАРТИЈА 2.
   преузмите
 • Одлука о додели уговора за ЈН-3200-0079-2020 ( 128-2020) бр. 06.0184400-31-20- ПАРТИЈА 3.
   преузмите
 • Позив за подношење понуда за ЈН-3200-0079-2020 ( 128-2020) бр. 06.0184400-5-20
   преузмите
 • Обавештење о закљученом уговору ЈН-3200-0079-2020 (128-2020) ПАРТИЈА 3
   преузмите
 • Обавештење о закљученом уговору JН-3200-0079-2020 (128-2020) Партија 1
   преузмите
 • Одлука о додели уговора за ЈН-3200-0079-2020 ( 128-2020) бр. 06.0184400-30-20- ПАРТИЈА 1.
   преузмите
 • Обавештење о закљученом уговору ЈН-3200-0079-2020 (128-2020) ПАРТИЈА 2
   преузмите
 • Конкурсна документација за ЈН-3200-0079-2020 ( 128-2020) бр. 06.0184400-6-20
   преузмите

​​

Top