Јавне набавке

Oбјаве јавних набавки можете пратити и преко Портала јавних набавки http://portal.ujn.gov.rs/.

Све набавке објављене пре 01.01.2019. године можете погледати овде.

Списак негативних референци можете погледати овде.

​​​​​​​​​

ЈН 3100/0685/2019 - Испорука,припрема терена и уградња бентонитске фолије и ХДПЕ фолије до коте 76м ПК Ћириковац

​​

Top