Јавне набавке

Oбјаве јавних набавки можете пратити и преко Портала јавних набавки http://portal.ujn.gov.rs/.

Све набавке објављене пре 01.01.2019. године можете погледати овде.

Списак негативних референци можете погледати овде.

​​​​​​​​​

ЈН 4000/0173/2019 ЈАНА 2204/2019 Извођење непредвиђених радова на изградњи базена и приступних саобраћајница за Постројење за прераду санитарно/отпадних вода

​​

Top