Јавне набавке

Oбјаве јавних набавки можете пратити и преко Портала јавних набавки http://portal.ujn.gov.rs/.

Све набавке објављене пре 01.01.2019. године можете погледати овде.

Списак негативних референци можете погледати овде.

​​​​​​​​​

ЈН 4000/1144/2019 ЈАНА БРОЈ 4021/2019 Израда пројекта изведеног објекта I фазе регулације реке Пештан и контроле отицаја поплавних вода

​​

Top