Јавне набавке

Oбјаве јавних набавки можете пратити и преко Портала јавних набавки http://portal.ujn.gov.rs/.

Све набавке објављене пре 01.01.2019. године можете погледати овде.

Списак негативних референци можете погледати овде.

​Због епидемије корона вируса и ванредног стања: 

- сваки понуђач на заказано отварање понуда може послати само по једног представника, који превентивно мора бити опремљен заштитном маском и рукавицама. Уколико представник понуђача нема лична заштитна средстава са собом, биће му ускраћено присуство отварању понуда.

- подсећамо да према Закону о јавним набавкама, понуђачи нису у обавези да присуствују отварању понуда, а наручилац је дужан да у року од три дана од дана отварања достави записник са отварања учесницима који не присуствују отварању понуда.


JНГ 2100/0317/2019 - Услуге изношења смећа и водоснабдевања Партија 2

 • Обавештење о продужењу рока за подношење понуда ЈНГ 2100 0317 2019 Партија 2 ХЕ ЕМ по партијама Партија 1
   преузмите
 • Обавештење о закљученом уговору 2100 0317 2019 Партија 2 ХЕ ЕМ Partija 1
   преузмите
 • Одлука о додели уговора 2100 0317 2019 Партија 2 ХЕ ЕМ по партијама Партија 2
   преузмите
 • Позив за подношење понуда ЈНГ 2100 0317 2019 Партија 2 ХЕ ЕМ по партијама Партија 1
   преузмите
 • Обавештење о продужењу рока за подношење понуда ЈНГ 2100 0317 2019 Партија 2 ХЕ ЕМ по партијама Партија 2
   преузмите
 • Конкурсна документација ЈНГ 2100 0317 2019 Партија 2 ХЕ ЕМ по партијама
   преузмите
 • Обавештење о закљученом уговору ЈНГ 2100 0317 2019 Партија 2 ХЕ ЕМ партија 2
   преузмите
 • Позив за подношење понуда ЈНГ 2100 0317 2019 Партија 2 ХЕ ЕМ по партијама Партија 2
   преузмите
 • Одлука о додели уговора 2100 0317 2019 Партија 2 ХЕ ЕМ по партијама Партија 1
   преузмите

​​

Top