Јавне набавке

Oбјаве јавних набавки можете пратити и преко Портала јавних набавки http://portal.ujn.gov.rs/.

Све набавке објављене пре 01.01.2019. године можете погледати овде.

​​​​​​​​​

JНГ 2100/0317/2019 - Услуге изношења смећа и водоснабдевања Партија 2

  • Позив за подношење понуда ЈНГ 2100 0317 2019 Партија 2 ХЕ ЕМ по партијама Партија 1
     преузмите
  • Конкурсна документација ЈНГ 2100 0317 2019 Партија 2 ХЕ ЕМ по партијама
     преузмите
  • Позив за подношење понуда ЈНГ 2100 0317 2019 Партија 2 ХЕ ЕМ по партијама Партија 2
     преузмите

​​

Top