Јавне набавке

Oбјаве јавних набавки можете пратити и преко Портала јавних набавки http://portal.ujn.gov.rs/.

Све набавке објављене пре 01.01.2019. године можете погледати овде.

Списак негативних референци можете погледати овде.

​Због епидемије корона вируса и ванредног стања: 

- сваки понуђач на заказано отварање понуда може послати само по једног представника, који превентивно мора бити опремљен заштитном маском и рукавицама. Уколико представник понуђача нема лична заштитна средстава са собом, биће му ускраћено присуство отварању понуда.

- подсећамо да према Закону о јавним набавкама, понуђачи нису у обавези да присуствују отварању понуда, а наручилац је дужан да у року од три дана од дана отварања достави записник са отварања учесницима који не присуствују отварању понуда.


ЈН 4000/0250-1/2018 Креч, песак, шљунак и остали грађ. материјали

 • Одлука о обустави отвореног поступка - партија 4
   преузмите
 • Одлука о измени уговора партија 1
   преузмите
 • Одлука о обустави отвореног поступка - партија 3
   преузмите
 • Обавештење о обустави отвореног поступка - партија 4
   преузмите
 • Конкурсна документација
   преузмите
 • Обавештење о обустави отвореног поступка - партија 3
   преузмите
 • Одлука о додели уговора у отвореном поступку - партија 2
   преузмите
 • Одлука о измени уговора - ПАРТИЈА 1
   преузмите
 • Позив за подношење понуда
   преузмите
 • Обавештење о закљученом уговору - партија 1
   преузмите
 • Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
   преузмите
 • Одлука о додели уговора у отвореном поступку - партија 1
   преузмите
 • Обавештење о закљученом уговору - партија 2
   преузмите

​​

Top