Јавне набавке

Oбјаве јавних набавки можете пратити и преко Портала јавних набавки http://portal.ujn.gov.rs/.

Све набавке објављене пре 01.01.2019. године можете погледати овде.

​​​​​​​​​

JН 3100/0362/2019 - Ведрица угљена V=710l 54-461-1 ERs 710 U

​​

Top