Јавне набавке

Oбјаве јавних набавки можете пратити и преко Портала јавних набавки http://portal.ujn.gov.rs/.

Све набавке објављене пре 01.01.2019. године можете погледати овде.

​​​​​​​​​

ЈН 1000/0186/2019 (1116/2019) Студија изводљивости унапређења процеса одржавања рударске механизације увођењем система агрегатне замене

​​

Top