Историјски дневни рекорд

09.03.2020.
После ревитализације ХЕ „Зворник“

Са произведених 2,817 милиона киловат-сати у ревитализованој хидроелектрани „Зворник“ 8. марта забележен је нови дневни рекорд у производњи електричне енергије. У 65 година дугој историји ове ХЕ, то је апсолутни рекорд у производњи. То у бројкама представља дневно остварење плана веће од 130, а месечно 88 одсто.

Крајем јануара завршена је и четврта, последња фаза ревитализације ХЕ „Зворник“. Нови агрегати, при тренутним хидролошким условима, производе око 20 одсто више енергије него стари агрегати.

Након ревитализације, чији су радови били око 63 милиона евра укупна инсталисана снага агрегата је 125,6 мегавата, што је за 30 одсто више у односу на снагу пре ревитализације. То представља снагу додатног агрегата. Ревитализацијом се доприноси већој производњи електричне енергије, мањим трошковима одржавања и продужава се животни век ове хидроелектране за нових 40 година. Очекивано повећање производње електричне енергије ове хидроелектране на годишњем нивоу износиће и до 15 одсто, зависно од хидролошких услова или око 70 милиона киловат-сати.

Ревитализацијом ХЕ „Зворник“ комплетно је замењена турбинска опрема и турбинска регулација, систем расхладне воде и компримованог ваздуха, генератор са побудним системима, блок трансформатор, опрема генераторског напона, опрема 110 kV разводног постројења и уграђен је најсавременији систем за управљање ХЕ. Нове турбине имају већи пречник радног кола, виши степен корисности, већи проток и снагу.

Главни извођач „Voith Hydro“ ангажовао је велики број домаћих фирми за демонтажу постојеће опреме, монтажу нове опреме, грађевинске радове, као и за испоруку и уградњу система за расхладну воду и система за управљање електраном, а реч је о фирмама: „Елнос БЛ“, „Електроремонт“, „Гоша монтажа“, „Институт Михаило Пупин“, „Дијамант Београд“, „Јадран Београд“, „Виброакустика“, „Институт Никола Тесла“ и други. Вредност радова које су урадиле домаће фирме на овом пројекту износи више од 17 милиона евра.

Врх